Bicadorov N.Y.

Bycadorov Nikolay Yakovlevich (1857-?) Novocherkassk