Minskiy G.S.

Minskiy Grigoriy Semenovich (1912 - 2011)